Firma JKCOMPLEX s.c.
zatrudni:


Projektanta ds. projektów sieci energetycznych
wymagane doświadczenie przy sporządzaniu projektów sieci energetycznych

CV prosimy przesyłać
na adres: biuro@jkcomplex.pl


Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Pomiary okresowe (kontrolne pomiary pięcioletnie)

Wykonujemy pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe): Każde badanie stanu instalacji elektrycznej jest zakończone stosownym do tego protokołem, który zawiera między innymi miejsce wykonywania pomiarów, opis i parametry sieci, wyniki pomiarów, podstawy prawne oceny pomiarów, orzeczenie i ewentualne zalecenia.

W przypadku negatywnych wyników pomiarów w protokole końcowym zalecamy w jaki sposób usunąć wynikłe problemy. W razie potrzeby wykonujemy wszelkie prace elektroinstalacyjne, remontowe i modernizacyjne.

Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, wyłączników różnicowo-prądowych i skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej obwodów zabezpieczonych wyłącznikami RCD powodują czasowe wyłączenie napięcia. W związku z tym pomiary wykonujemy w dogodnym dla zleceniodawcy czasie - noce lub dni wolne od pracy - co nie powoduje zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu badanego obiektu.

Dysponujemy nowoczesnymi miernikami z aktualnymi świadectwami homologacji. Wykonawca pomiarów posiada tytuł magistra inżyniera elektryka i stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych – świadectwa kwalifikacyjne "D", "E".
Wystawiamy faktury VAT.

Pomiary elektryczne wykonujemy w: Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym urządzeń z którymi mamy doczynienia. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tych urządzeń.

Pomiary elektryczne Zapraszamy do współpracy:
Wszystkie używane mierniki posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania Świadectwo wzorcowania


Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań instalacji elektrycznych.
Więcej informacji »

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Szybki kontakt:
+48 504 596 455
+48 504 596 466

Białystok Kontakt:
Adres biura:
JKCOMPLEX s.c.
ul. Kopernika 9 lok. 9
15-377 Białystok


tel:      +48 504 596 455
     +48 504 596 466
mail: biuro@jkcomplex.pl


Współpracujemy z:
SposobyDomowe.pl Magicweb.pl - agencja interaktywna